Vitajte na našej webovej stránke

Sme žiaci Základnej školy Papradno v okrese Považská Bystrica.


Žijeme v krásnom prostredí Javorníkov,
ktoré vyniká prírodnými krásami
a bohatými kultúrnymi tradíciami, vyrastáme medzi ľuďmi,
ktorí sú úzko spätí s prírodou a piesňou.

Nakoľko sa pôvodné papradnianske piesne
pomaly vytrácajú z papradnianskych rodín,
snažíme sa ich na našej Základnej škole v Papradne
aspoň čiastočne zachovať
na hodinách hudobnej výchovy.